Missie

Walk to Fight Cancer is een evenement waarbij deelnemers zoveel mogelijk geld bijeen brengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker zodat op een dag de ziekte niet meer dodelijk is. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.
 

Transparantie

Het bestuur van de stichting Walk to Fight Cancer heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze wandelaars, donateurs, sponsoren en kankerpatiënten. 

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van Walk to Fight Cancer ten goede komt aan Fight cancer. Alle deelnemers betalen de verblijfskosten gedurende de Walk zelf. Hierbij worden zij ondersteund door een aantal sponsors.

Alle donatiegelden komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan de Stichting Fight cancer. Na afloop van de Walk wordt het voorlopige bedrag van de donaties openbaar gemaakt. Een maand later wordt de definitieve eindstand bekend gemaakt.